بررسی اثبات جهان خارج جسمانی با تأکید بر دیدگاه صدر المتألهین
44 بازدید
محل نشر: معرفت فلسفی » زمستان 1387 - شماره 22 (26 صفحه - از 105 تا 130)
نقش: نویسنده
سال نشر: 0000/00/00
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
پرسش اصلی ما در این پژوهش این است که: «آیا وجود جهان خارج جسمانی اثبات پذیر است؟» نویسنده ابتدا تلاش کرده است، با بررسی متون و منابع فلسفه اسلامی، گزارشی اجمالی از دیدگاه فیلسوفان مسلمان درباره «اثبات جهان خارج جسمانی» ارایه کند؛ در این گزارش، به دیدگاه فارابی، ابن سینا، بهمنیار، شیخ اشراق، و محقق طوسی اشاره شده است. نویسنده سپس، با تمرکز بر دیدگاه صدرالمتالهین در این باره، به بررسی ابعاد گوناگون این دیدگاه پرداخته است. این پژوهش با روش تحلیلی – عقلی انجام شده است. بر پایه این روش، همه مقدماتی که در شکل گیری دیدگاه صدرالمتالهین نقش داشته – خواه مقدمات نمایان و خواه مقدمات پنهان – به طور صریح در مقاله ذکر شده اند.