مبانی اندیشه اسلامی: درآمدی بر نظام ارزشی و سیاسی اسلام
51 بازدید
ناشر: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره
نقش: زیر نظر
شابک: 964-411-042-0
سال نشر: 1383
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در فصل اول کتاب به چند پرسش درباره "ارزش" پاسخ داده می‌شود؛ پرسش‌هایی نظیر این که ارزش چیست و خاستگاه آن کدام است؟ نسبت میان ارزش و واقعیت چیست؟ چند نوع ارزش وجود دارد و کدام دسته از ارزش‌ها مطلق‌اند؟ در فصل دوم، ضمن بیان معانی حق و خاستگاه آن از دیدگاه‌های گوناگون، ضرورت وجود قواعد حقوقی و مبانی این قواعد تشریح شده است. در فصل سوم و چهارم، ضرورت زندگی اجتماعی، ضرورت قانون، منشا اعتبار و ارزش قانون و دیدگاه‌های متفاوت در باب این پرسش‌ که "حق قانون‌گذاری از آن کیست؟" مطرح و بررسی شده است. در فصل پنجم، ضرورت وجود مجری قانون، یعنی حکومت و دولت و عناصر تشکیل دهنده آن تبیین می‌شود. موضوع فصل‌های دیگر عبارت‌اند از: "حقانیت حکومت‌ها"، "حکومت در اسلام"، "ولایت فقیه"، "شرایط و اختیارات ولی فقیه"، "ولایت مطلقه فقیه"، "کارآمدی"، "کارآمدی نظام اسلام" و "کار آمدی نظام جمهوری اسلامی ایران".